Kontakt

Styrelse Trollhättans Trädgårdsförening

Sidhuvud med ros

Vår postadress: Trollhättans Trädgårdsförening, c/o Roger Viklund, Eriksrovägen 4, 461 54 Trollhättan

Ordförande

Roger Viklund
Mobil: 070-722 37 59
E-post

Vice ordförande

Åsa Karnéus
Mobil: 073-222 89 40

Sekreterare

Ammii Asplund
Mobil: 070-439 36 89
E-post

Kassör

Kjell Sjöberg
Mobil: 070-332 99 67

Övriga ledamöter

Ulla Johansson
Mobil: 070-361 60 80

Christina Carlsson
Mobil: 073-142 70 14

Inga-Lisa Carlesson
Mobil: 073-036 96 89

Suppleanter

Elisabet Andersson
Mobil: 070-602 70 38

Thomas Bjurbäck
Mobil: 070-357 08 72

Program-grupp

Vakant | sammankallande
Mobil: kontakta styrelsen

Vakant
Vi söker personer till programgruppen


Webb-ansvarig

Britt-Mari Karlsson
Mobil: 070-269 74 88