• Besökta evenemang
Logotyp

Våra evenemang 2020Trollhättans Trädgårdsförening

Klicka på bilden för att få upp större bild. Här kan det finnas fler bilder från evenemanget.

När du har fått upp den stora bilden kan du titta längst ner på sidan. Ser du små bildminiatyrer där, då finns det mer bilder. Du kan också lägga musen på den bilden som visas här på sidan. Då står det hur många bilder det finns till just det evenemanget. Mer information om hur galleriet fungerar finner du i "Webbhjälpen".

Växtval och design | 2020-02-13

Torsdagen den 13 februari hade Trollhättans Trädgårdsförening besök av Karin Hwit från Pixbo, som föreläste om hur vi som privatpersoner kan skapa en artrik trädgård med rikare djurliv, genom växtval och design. Karin är utbildad trädgårdsmästare med flerårig erfarenhet från design, anläggning, odling och projektledning både i offentliga miljöer och privata trädgårdar.

Vi fick många bra tips på åtgärder som vi kan göra för att öka den biologiska mångfalden i trädgården. Privata trädgårdar är mycket viktiga ur denna synpunkt, dock ej de ”moderna” trädgårdarna med stenläggningar, lite grus och enstaka grönväxter, ej heller de som består av enbart gräsmatta. Det gäller att skapa olika miljöer i trädgården och allt måste inte vara i så stor skala för att göra nytta. Dessutom ger biologisk mångfald en vacker trädgård!

Precis som vi vill ha något vackert att titta på i trädgården hela tiden, så är det viktigt för t.ex. våra bin och humlor att ha något som blommar och ger nektar från tidig vår till sen höst. Överge därför idén om att ha få sorter i stora sjok.

Om du älskar rosor så ha en rosenrabatt, men sätt då gärna andra blommor med lite olika blomningstid tillsammans med dem i rabatten. Välj då helst enkla och halvfyllda blommor som är bättre för bina än de mer förädlade fyllda blommorna. Kom ihåg att sätta växter som blommar riktigt tidigt såsom snökrokus, scilla, vintergäck, våriris, botaniska tulpaner och snödroppar. Det är också viktigt att inte använda bekämpningsmedel.

Lägg gärna en örtagård vid den soliga uteplatsen för våra

Läs mer...
Besök hos Ulla Björk i Rönningen Frändefors| 2020-06-10

Vårt första trädgårdsbesök för året blev hos Ulla Björk i Rönningen i Frändefors. För att minska risken för smittspridning så hade vi chans att dela upp oss i två grupper en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Vi var 13 personer på första visningen och tre stycken på visningen den sena eftermiddagen.

Ulla har en trädgård som sluttar ner mot vägen. Det gör att trädgården blir spännande med olika växtnivåer och kanske också olika växtzoner. Till exempel har Ulla ett Judasträd som överlever i ett skyddat hörn vid husets entré. Judasträden växer ursprungligen i nordamerika. Vi började med att titta på pimpernöten, en buske som växte i sluttningen ner mot väge. Längre ner hade Ulla sparat stubbar där nu klätterhortensia blev fin.

Vid vägen fanns också en enorm gammal en som nu utgjorde stöttepelare för den kanske ännu mer enorma honungsrosen som emellertid inte blommade så tidigt på året som vi var där. Uppe i trädgården, vid sidan av huset hade Ulla ett växthus och odlingslådor för grönsaker. Många krukor med fina växter fanns också i trädgården. Dem övervintrar Ulla i ganska nytt orangeri bakom huset.

Årsmöte och föredrag av Bengt Karlsson | 2020-10-15

Året 2020 blev ett unikt år präglat av att hela världens fick ställa in allt möjligt, inte minst årsmöten eller skjuta dem på framtiden. Trädgårdsföreningen sköt fram årsmötet till den 15 oktober 2020. Vi var 12 personer på årsmötet, inkl. föredragshållare Bengt Karlsson. Kanske lite snålt med folk men jätteskönt att vi har genomfört ett årsmöte.

En dryg månad senare beslutade regeringen om mycket starkare begränsningar för vad som får göras för att stoppa eller dämpa spridningen av Corona.

Efter årsmötet höll Bengt Karlsson, amatörbotaniker och rhododendronkännare, ett föredrag för oss.

Bengt var hos oss i Trollhättan 2014 och höll föredraget Bland rhododendron och minoritetsfolk i Yunnans berg i Kina.

På vår bussresa 2015 besökte vi hans skogsträdgård med massor av rhododendron vid Idefjorden nära Strömstad.

Och senare under året i mitten av december 2020 startade vi en facebookgrupp. Syftet är att ge medlemmarna möjligheter att vara mera aktiva själva och bygga broar mellan oss, vilket är ett extra stort behov coronaåret 2020 då vi inte ska träffas fysiskt.