• Föreningens historia
Logotyp

Historik över Trollhättans Trädgårdsförening

Sammanfattad och skriven av Mariana Ceder

Många år har gått sedan föreningen en gång startades, här följer lite historik genom åren som gått. Förhoppningsvis kommer vi fylla på många år framåt.

  • 1946-1947
  • 1950-1960
  • 1961-1965
  • 1969-1996
  • 2000-

1946

Den 15 april 1946 samlades några egnahemsägare i lilla Stadsfullmäktigesalen i Trollhättan och bildade Trollhättans Fruktodlareförening. Styrelsen som då valdes bestod av Carl Sköld, ordförande; Artur Hermansson, vice ordförande; Sven Cederroth, kassör; John Detterberg, sekreterare; Bertil Ronde, vice sekreterare samt ledamöterna Holger Svensson och Gustaf Karlsson.
Föreningen engagerade tre trädskötare; nämligen Johan Algot Karlsson, Gustaf Nicklasson och Erik Viktor Fransson.

Årsavgiften var 3 kr per medlem och då ingick tidningen Fruktodlaren.

1947

Medlemsantalet var vid årets början 396 personer. Antalet ökade under året till 472 stycken. Under året utbildades trädskötarna i beskäring och besprutning av Hushållningssällskapet. Vidare inköptes två kärrsprutor, tre ryggsprutor och erforderliga handredskap som sågar, saxar mm.

1950

Vid årets slut var medlemsantalet 589 stycken. Verksamheten var uppdelad i fem geografiska sektioner, nämligen Dannebacken, Egna Hem, Skoftebyn, Strömslund och Överby. Detta år hade antalet trädskötare utökats till nio stycken och under året beskar och besprutade de 4 650 fruktträd och 1 135 buskar.

1952

3 200 kilo frukt samlades in och skickades till AB Råsaft i Skövde för mustning. Tillbaka kom 1 600 kg must till ett pris av 70 öre/kg, fritt mottagningsplatsen. Föreningen skänkte gratis 500 kg prima must till skolbarnsbespisningens förfogande. Föreningen beklagade att skolstyrelsen inte framfört något tack för detta. Men vid samtal med skolpersonal och skolbarn hade barnen tillfullo uppskattat fruktmusten.

1960

Medlemsantalet hade nu dalat till 279 personer. Ordförande var nu Hjalmar Berndtsson och sekreterare Ernst Andersson. Kassör var fortfarande Sven Cederroth. Höstsamkvämet hölls på Hotell Bele där Trollhättans Pensionärers Musikkapell spelade och länets nye trädgårdskonsulent Anjou visade skioptikonbilder från trädgårdar i norr och berättade.

1961

På årsmötet beslöts att föreningen skulle ändra sitt namn till Trollhättans Trädgårdsförening.

1964

Detta år hade man en studieresa till Dalarna, som varade i fem dagar. Verksamhetsberättelsen talar om att åtta medlemmar köpt buskar och fruktträd genom föreningen. Ett antal medlemmar hade fått nya gräsmattor och vinterbesprutning hade skett med Shells vinterkarbolineum och sommarbesprutning med Taxidol Mite och Taxidol Skorv.

1965

Föreningen hade ett stort samarbete med Weibulls i Trollhättan och man gjorde bl. a en resa till Sofiero. Weibulls erbjöd också 10% rabatt på allt utom växter i deras katalog. Enligt protokoll 25 mars 1966 ”…bör detta meddelas medlemmarna diskret.”

I protokoll 1 mars 1967 stod att läsa att ”Weibulls anbud inte hade utnyttjats. Vid diskussion visade det sig att flertalet medlemmar inte kände till detta anbud” Tala om diskretion!

1969

Föreningens vara eller icke vara diskuterades. Man hade problem med att få nya styrelsemedlemmar och ett samgående med Gärdhems Trädgårdsförening togs upp.

1971

Den 10 april hade Förbundet sitt årsmöte i Trollhättan. Det hölls i Folkets Hus.

1986

Föreningen fyllde 40 år, men detta har inte uppmärksammats. Medlemsantalet var 69 personer.

1993

Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson besökte Trollhättan den 13 april. Det var ett besök i Studiefrämjandets regi.

1996

Föreningen firade sitt 50-årsjubileum med en fest.

2001

Föreningen utlyste en medlemstävling om att få en logotyp framtagen till föreningen.
Ett flertal förslag kom in. Vinnare av tävlingen blev Stig Sundberg, idag 2012, sekreterare i föreningen. Stigs förslag var en magnolia och så här säger Stig "Att jag valde magnolia är för att den är i praktiken som en symbol för Trollhättan. Säg magnolian på "Tårtan", så vet nästan varenda Trollhättebo vad det är för något."
Logotypen används på programblad, kuvert, brevpapper och t-shirts. Som synes används den även flitigt här på webbsidan. Den är också planerad att tryckas på en roll-up som skall användas när föreningen är ute på växtmarknader eller dylikt.

2016

Föreningen fyllde 70 år. Medlemsantalet var 191 personer (varav 47 stycken familjemedlemmar). Hösten 2018 flyttade vi inomhusprogrammen till Kyrkans gård i Skoftebyn.

2018

Hösten 2018 flyttade vi inomhusprogrammen till Kyrkans gård i Skoftebyn.