• Föreningens styrelse
Logotyp

Styrelse Trollhättans Trädgårdsförening

Härdaregatan 4, 461 54 Trollhättan
Ordförande
Roger Viklund

Mobil:0707-22 37 59
Vice ordförande
Åsa Karnéus

Bostad: 0520-392 96
Mobil: 073-222 89 40


Sekreterare
Ammii Asplund

Mobil:0704-39 36 89
Kassör
Kjell Sjöberg

Mobil: 070-3329967
Ordinarie ledamöter
Ulla Johansson
Mobil: 070-361 60 80


Christina Carlsson
Mobil: 073-142 70 14


Inga-Lisa Carlesson
Bostad: 0520-726 62


Bengt-Erik Mårtensson
0705-36 07 18
Suppleanter
Ammii Asplund
Mobil: 0704-39 36 89

Marita Ernryd
Mobil: 0706-01 32 00
Arbetsgrupp för program
Elly Leonardsson | sammankallande
Bostad: 0520-722 75
Ingrid Skog
Lena Blixö
Roger Wiklund
Arbetsgrupp PR
Britt-Mari Karlsson | sammankallande
Bostad: 0521-674 88
Lena Karlsson
Christina Carlsson